Seminaria

Informacje o nadchodzących seminariach z fizyki wysokich energii znajdują się pod adresem:

http://www.fuw.edu.pl/seminarium-fizyki-wielkich-energii.html

Prezentacje z seminariów można znaleźć na stronie:

http://hep.fuw.edu.pl/seminars/semwe.html

Natomiast prezentacje naszej grupy na konferencjach i seminariach są tutaj:

http://neutrino.fuw.edu.pl/pl/materialy/prezentacje

Poniżej można znaleźć archiwalne informacje o cyklu specjalnych seminariów poświęconych neutrinom z lat 2003-2009.


W roku akademickim 2009/2010 zmieniła się organizacja seminariów piątkowych prowadzonych w pawilonie IPJ przy Hożej 69.

Prowadzącymi są: prof. dr hab. Danuta Kiełczewska, prof. dr hab. Jan Królikowski, prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki, a seminarium rozpoczyna się o 10:15.

Materiały z seminariów południowych sprzed tej zmiany, można znaleźć poniżej.

Cząstki elementarne w laboratorium i w kosmosie

Dawniej (do czerwca 2008) "Neutrina w laboratorium i w kosmosie".