Fizyka zderzeń ciężkich jonów w eksperymentach NA49 i NA61 w CERN

24.04.2009 12:15
Europe/Warsaw

Dr Katarzyna Grebieszkow z Politechniki Warszawskiej wygłosi referat zatytułowany:

Fizyka zderzeń ciężkich jonów w eksperymentach NA49 i NA61 w CERN

24 kwietnia 2009 (piątek) godz. 12:15 w sali seminaryjnej IPJ (Pawilon, pokój 22)

Seminarium dotyczyć będzie poszukiwań i badania własności plazmy kwarkowo-gluonowej (QGP) oraz badania diagramu fazowego silnie oddziałującej materii. W szególności pokazane zostaną wyniki w kontekście poszukiwania energetycznej granicy na przejście fazowe gaz hadronowy ⇔ QGP. Ważnym programem NA49 i NA61 jest szukanie punktu krytycznego na diagramie fazowym (koniec przejścia fazowego I rodzaju). Zaprezentowane będą wyniki dotyczące potencjalnego sygnału punktu krytycznego w analizie fluktuacji nie-statystycznych w NA49.

Zapraszamy

Danuta Kiełczewska
Ewa Rondio
Filip Żarnecki

AttachmentWielkość
PDF17.19 MB