Koherentna produkcja pionów w oddziaływaniach neutrin

03.04.2009 12:15
Europe/Warsaw

Prof. dr hab. Joanna Stepaniak z Instytutu Problemów Jądrowych wygłosi referat zatytułowany:

Koherentna produkcja pionów w oddziaływaniach neutrin

3 kwietnia 2009 (piątek) godz. 12:15w sali seminaryjnej IPJ (Pawilon, pokój 22).

Przedstawione zostaną nowe wyniki doświadczalne z eksperymentu SciBoone oraz nowe próby opisu zjawiska koherentnej produkcji pionów w oddziaływaniach neutrin.

Zapraszamy

Danuta Kiełczewska
Ewa Rondio
Filip Żarnecki