Materiały z wykładów

"Fizyka cząstek - neutrina" - wykład prof. Danuty Kiełczewskiej dla V roku (2011)

"Elementy fizyki cząstek elementarnych" - wykład prof. Danuty Kiełczewskiej (lata 2007-2011)

"From neutrinos to cosmic sources" - neutrino lecture by Danuta Kiełczewska and Ewa Rondio (lata 2004-2009)