Ludzie

 

Nazwisko Instytut

Tel. (+48 22 55
#####)

Pokój
Katarzyna Frankiewicz NCBJ 31836 10
Katarzyna Grzelak UW 32817 Pasteura
Monireh Kabirnezhad NCBJ 31837 8
Katarzyna Kowalik NCBJ 31838 11
Justyna Łagoda NCBJ 31846 11
Piotr Mijakowski NCBJ 31837 8
Wojciech Oryszczak UW   Pasteura
Magdalena Posiadała-Zezula UW, koordynator 32820

4.20-

Pasteura 5

Paweł Przewłocki NCBJ 31837 8
Ewa Rondio NCBJ, koordynator 31815 19
Joanna Stepaniak NCBJ 31845 13
Robert Sulej NCBJ - -
Maria H. Szeptycka NCBJ 31832 106a
Joanna Zalipska NCBJ 31846 11
Grzegorz Żarnecki NCBJ 31836 10