Polacy a neutrina

Zapewne interesuje Cię, drogi Czytelniku, gdzie Polska i Polacy znajdują się na mapie fizyki neutrin. Czy nasi naukowcy, doktoranci, studenci mogą poszczycić się wkładem w rozwój owej dziedziny, czy też jest ona egzotyczną dziedziną nie uprawianą w Polsce? Nie będziemy wymieniać tu wszystkich naukowców polskiego pochodzenia, którzy dokonywali neutrinowych odkryć w różnych momentach rozwoju owej gałęzi nauki. Kilku bowiem noblistów przedstawionych na stronach "Odkrywanie Neutrin" miało swoje korzenie w Polsce. Powiemy za to w skrócie o badaniach, które prowadzą we współpracy z instytutami zagranicznymi polscy uczeni.

W Polsce istnieją cztery silne ośrodki fizyki neutrin: Warszawa, Kraków, Katowice i Wrocław:

Polscy fizycy biorą udział we wszystkich fazach eksperymentów, w które są zaangażowani - poczynając od przygotowywania sprzętu i oprogramowania, uczestnictwie w zbieraniu danych przez eksperyment, ich analizowaniu, a skończywszy na przygotowywaniu publikacji, w której przedstawiany jest ostateczny wynik, odkrycie. Współpraca pomiędzy polskimi grupami i ośrodkami zagranicznymi wciąż jest poszerzana. Neutrinowe grupy polskie powiększają się, zdobywają doświadczenie i rozwijają. Dysponując świetnym wykształceniem i doskonałymi umiejętnościami, polscy fizycy są cenieni przez międzynarodowe zespoły naukowców neutrinowych i ich przyłączenie się do owych zespołów jest zawsze pożądane.

Jeśli jesteś jeszcze przed wyborem kierunku studiów i zainteresowała Cię fizyka neutrin, to specjalizować w niej możesz się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu bądź Katowicach. Również w innych ośrodkach fizyki w kraju pracują naukowcy, którzy w mniejszym lub większym stopniu zajmują się tymi zagadnieniami.